One Stop Studi-jo
Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ONE STOP STUDI-JO

One Stop Studi-jo vindt jouw privacy en het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende personen of gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Ik zal je gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld, hangt af van wat je aan mij vraagt om te doen. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kan je altijd contact met mij opnemen op het emailadres hallo<at>onestopstudijo.nl.


Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Jody Aschoff, One Stop Studi-jo
Spieringhof 12
2141AT Vijfhuizen
KvK nummer: 84987499


Cookieverklaring One Stop Studijo

Mijn website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik slechts om de website voor mijn klanten te optimaliseren. Lees hier meer over in mijn cookieverklaring.


Google Analytics

Ik wil graag weten hoe mijn website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.


Social Media

Ik maak gebruik van social mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op mijn website. Lees het privcay statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover jouw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookies.


Welke gegevens gebruik ik

Hier kan je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.


NAW Gegevens

Ik verwerk jouw bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan je te kunnen leveren teneinde de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kan hierbij denken aan de gegevens die ik in je dossier vastleg over je bedrijfsvoering. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 maand na het einde van onze samenwerking.


Facturatie

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik je naam of die van je contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik je betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.


Klachten

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, klantnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling, dan wel na verloop van de verjaringstermijn van de klacht, verwijderen.


Marketingdoeleinden

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk je naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra je je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.


Website

Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal je gebruik van mijn website tracken (geanonimiseerd) met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik je naam, bedrijfsnaam, functie en inhoud van je bericht. En wanneer je contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om je naam, bedrijf en e-mailadres. Met het plaatsen van je bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij hier een verzoek toe doet. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.


Social Media

Ik verwerk je naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer je een reactie op mijn artikelen of berichten plaatst. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij je reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.


Hoe verkrijg ik persoonsgegevens

In de meeste gevallen verkrijg ik je persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als je gebruik gaat maken van mijn dienstverlening, als je mijn website bezoekt, een formulier op mijn website invult, informatie die ik krijg tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met je of als ik je visitekaartje heb ontvangen. Ook maak ik aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is besproken als je nog een keer contact met mij opneemt. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites. Indien noodzakelijk verstrek ik een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.


Delen van persoonsgegevens met derden

One Stop Studi-jo deelt uitsluitend gegevens met derde partijen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorgeven aan derden.


Welke rechten heb je met betrekking tot deze gegevens?

De AVG geeft je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door One Stop Studi-jo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb opgeslagen schriftelijk te laten overdragen. Om gebruik te maken van je rechten kan je een verzoek sturen naar hallo@onestopstudijo.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik je verzoek afwijs.


Recht op vergetelheid

Bewaartermijn persoonsgegevens

One Stop Studi-jo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ik ze heb verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houd ik die termijnen aan.


Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd

One Stop Studi-jo gaat zorgvuldig te werk en neemt de bescherming van je gegevens serieus. Persoonsgegevens worden opgeslagen in de cloud. Ik maak hierbij gebruik van de diensten van Apple iCloud. Mijn computer is voorzien van moderne beveiligingsmaatregelen (zoals een password manager) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Tevens zorg ik ervoor dat mijn virusscanner voortdurend geupdate wordt. Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met mij op via hallo@onestopstudijo.nl


Op welke gronden verwerk ik persoonsgegevens?

Ik mag je persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

  1. Voor de uitvoering van een overeenkomst
  2. Met jouw toestemming
  3. Vanwege een gerechtvaardigd belang


Verwerkingsregister persoonsgegevens

Verwerkersovereenkomst

Indien je mij opdracht geeft om persoonsgegevens uit je organisatie te verwerken, zullen wij gezamenlijk een verwerkersovereenkomst afsluiten. Met een verwerkersovereenkomst leggen wij vast hoe we zullen omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens. Onderwerpen die in deze overeenkomst staan zijn: algemene beschrijving, instructies verwerking, geheimhoudingsplicht, beveiliging, subverwerkers, privacyrechten, andere verplichtingen, gegevens verwijderen, audits.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. Mensen kunnen aan organisaties vragen om hun gegevens te wissen met een beroep op hun recht op vergetelheid. In deze situaties moet ik persoonsgegevens wissen: niet meer nodig, toestemming ingetrokken, bezwaar, onrechtmatige verwerking, wettelijke bewaartermijnen verlopen. Als uitzondering geldt dat ik wettelijk verplicht ben om bepaalde gegevens te verwerken, dan kan ik deze niet op verzoek wissen.

In mijn systeem worden gegevens van (potentiele) klanten/dienstverleners en hun contactpersonen opgeslagen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens bewaard moeten worden. Ik heb een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat ik moet kunnen aantonen dat mijn organisatie in overeenstemming met de AVG handelt dmv het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten (verwerkersregister).

Per verwerking zal ik de gegevens noteren in het verwerkersregister wat de AVG aan informatie voorschrijft.


Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kan je een e-mail sturen naar hallo@onestopstudijo.nl.  Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kan je mij dat ook laten weten. Daarnaast kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.